Tren en minehund

En gave som skaper trygghet
Minehunder er superhelter som gjør en livsviktig jobb i kampen for en minefri verden. Hundene redder liv og legger grunnsteinen for langsiktig utvikling.

Hver dag snuser Norsk Folkehjelps minehunder seg fram til miner i Europa, Asia, Sør-Amerika og Afrika. Hundene forebygger ulykker og frigjør dyrkbar jord. De skaper trygget for befolkningen.

Norsk Folkehjelp driver verdens største senter for avl og trening av minehunder i Sarajevo i Bosnia-Hercegovina. Senteret leverer årlig ca. 75 ferdigtrente hunder som sendes til Norsk Folkehjelps mineprogrammer i atten land på fire kontinenter. Det har aldri skjedd en ulykke med minehundene i felt.

Du vil få tilsendt gaven som e-postkort eller som et trykket kort i posten.

På lager
SKU
186
kr 150,00
1 Korttype
Digitalt kort
Trykket kort
Et trykket kort vil bli sendt til din leveringsadresse.
Et elektronisk kort blir sendt med en gang til din epost.
2 Skriv din personlige hilsen

Hvordan hjelper din symbolske gave?
Å gi bort opplæring av en minehund er en symbolsk gave - en måte å vise at du støtter Norsk Folkehjelp og den måten vi driver vårt arbeid på. Din gave er et viktig bidrag til langsiktig utvikling og et bedre liv for folk i over 30 land i verden. Norsk Folkehjelp forbeholder seg retten til å bruke støtten der behovet er størst.