Tren en minehund

Minehunder er superhelter som gjør en livsviktig jobb i kampen for en minefri verden. Din gave støtter opplæring av minehunder.

På lager
SKU
186
1 Korttype
Digitalt kort
Trykket kort
Et trykket kort vil bli sendt til din leveringsadresse.
Et elektronisk kort blir sendt med en gang til din epost.
2 Velg et beløp
3 Skriv din personlige hilsen

Gi en gave som skaper trygghet

Minehunder er superhelter som gjør en livsviktig jobb i kampen for en minefri verden. Hundene redder liv og legger grunnsteinen for langsiktig utvikling.
Hver dag snuser Norsk Folkehjelps minehunder seg fram til miner i Europa, Asia, Sør-Amerika og Afrika. Hundene forebygger ulykker og frigjør dyrkbar jord. De skaper trygget for befolkningen.
Norsk Folkehjelp driver verdens største senter for avl og trening av minehunder i Sarajevo i Bosnia-Hercegovina. Senteret leverer årlig ca. 75 ferdigtrente hunder som sendes til Norsk Folkehjelps mineprogrammer i atten land på fire kontinenter. Det har aldri skjedd en ulykke med minehundene i felt.

Du vil få tilsendt gaven som e-postkort eller som et trykket kort i posten.