Minefri fotballbane

Landminer ligger oftes skjult under bakken i årevis, og oppdages ikke før noen finner dem - eller tråkker på dem. På et åpent jorde med løpende barn kan leken bli fatal. Denne gaven bidrar til å rydde jorder fri for miner og klasebomber slik at barn igjen kan leke trygt.

Du vil få tilsendt gaven som e-postkort eller som et trykket kort i posten.

På lager
SKU
B205
1 Korttype
Trykket kort
Digitalt kort
Et trykket kort vil bli sendt til din leveringsadresse.
Et elektronisk kort blir sendt med en gang til din epost.
2 Velg et beløp
3 Skriv din personlige hilsen

Hvordan hjelper din symbolske gave?

Norsk Folkehjelp er blant verdens ledende organisasjoner på rydding av miner og klasebomber. Vi arbeider for å trygge boligområder, jorder og skoleveier. Minerydding er en forutsetning for at et krigsherjet land kan bygges opp igjen og for langsiktig utvikling. Å gi bort et stykke minefri fotballbane er en symbolsk gave - en måte å vise at du støtter Norsk Folkehjelp og den måten vi driver vårt arbeid på. Din gave er et viktig bidrag til langsiktig utvikling og et bedre liv for folk i over 30 land i verden. Norsk Folkehjelp forbeholder seg retten til å bruke støtten der behovet er størst.