Styrk kvinners innflytelse

En gave som gir kvinner en sterkere stemme
Kvinners manglende rettigheter og innflytelse på eget liv er ofte rotfestet i kultur og tradisjon. Det rammer den enkelte, og det hemmer samfunnsutviklingen.

Norsk Folkehjelps programmer gir kvinner mer å si i lokalsamfunnet og mulighet til å selv forsvare sine interesser. Sammen med våre partnere styrker vi kvinners deltakelse og gjør kvinner mer økonomisk uavhengige. Vi jobber mot kjønnsbasert vold, barneekteskap og flerkoneri, og for like rettigheter til arv og jord. Slik skapes et mer likeverdig samfunn, hvor flere kan bidra til utvikling. Derfor vil gaven bare fortsette å være nyttig – for den enkelte kvinne, og for samfunnet.

Du vil få tilsendt gaven som e-postkort eller som et trykket kort i posten.

På lager
SKU
204
kr 200,00
1 Korttype
Digitalt kort
Trykket kort
Et trykket kort vil bli sendt til din leveringsadresse.
Et elektronisk kort blir sendt med en gang til din epost.
2 Skriv din personlige hilsen

Hvordan hjelper en symbolsk gave?
Å gi bort den symbolske gaven Styrk kvinners innflytelse er en måte å vise at du støtter Norsk Folkehjelp og den måten vi driver vårt arbeid på. Gaven er et viktig bidrag til langsiktig utvikling og et bedre liv for folk i over 30 land i verden. Norsk Folkehjelp forbeholder seg retten til å bruke støtten der behovet er størst.