En håndfull jord

En gave som bekjemper fattigdom
Rett til land = rett til liv. Så enkelt er det mulig å oppsummere problematikken rundt landrettigheter. Tilgang til et jordstykke å dyrke er for mange den eneste muligheten de har til å overleve.

To tredjedeler av verdens fattige er direkte avhengige trygg tilgang til jord for å kunne overleve. Norsk Folkehjelp jobber for å hindre at folk blir drevet fra gård og grunn. Vårt mål er å sikre svake og utsatte gruppers tilgang og rett til land og naturressurser – og på den måten bekjempe fattigdom.

Du vil få tilsendt gaven som e-postkort eller som et trykket kort i posten.

På lager
SKU
188
kr 300,00
1 Korttype
Digitalt kort
Trykket kort
Et trykket kort vil bli sendt til din leveringsadresse.
Et elektronisk kort blir sendt med en gang til din epost.
2 Skriv din personlige hilsen

Hvordan hjelper din symbolske gave?
Å gi bort den symbolske gaven En håndfull jord er en måte å vise at du støtter Norsk Folkehjelp og den måten vi driver vårt arbeid på. Din gave er et viktig bidrag til langsiktig utvikling og et bedre liv for folk i over 30 land i verden.Norsk Folkehjelp forbeholder seg retten til å bruke støtten der behovet er størst.