Retten til et hjem

En gave som gir flyktningene håp
Tenk deg et liv uten et hjem. Uten trygg inntekt, uten rettigheter. Uten en framtid for barna dine. Dette er virkeligheten for hundretusener palestinske flyktninger, etter at de i 1948 ble fordrevet fra sine hjem.

Norsk Folkehjelp har gjort en viktig innsats for de palestinske flyktningene siden 1982. Vi støtter lokale organisasjoner som tror på ungdom og deres evne til å reise seg fra ruinene og bygge samfunnet. Vi kjemper også for flyktningenes rett til å vende hjem – og at flere ikke blir tvangsflyttet.

Du vil få tilsendt gaven som e-postkort eller som et trykket kort i posten.

På lager
SKU
203
kr 250,00
1 Korttype
Digitalt kort
Trykket kort
Et trykket kort vil bli sendt til din leveringsadresse.
Et elektronisk kort blir sendt med en gang til din epost.
2 Skriv din personlige hilsen

Hvordan hjelper din symbolske gave?
Å gi bort den symbolske gaven Retten til et hjem er en måte å vise at du støtter Norsk Folkehjelp og den måten vi driver vårt arbeid på. Din gave er et viktig bidrag til langsiktig utvikling og et bedre liv for folk i over 30 land i verden. Norsk Folkehjelp forbeholder seg retten til å bruke støtten der behovet er størst.