Styrk kvinners innflytelse


Styrk kvinners innflytelse

kr 200,00


Denne gaven gir kvinner mer å si i lokalsamfunnet. Den gjør dem mer økonomisk uavhengige og mer politisk slagkraftige. Kvinners manglende rettigheter og innflytelse på eget liv er ofte rotfestet i kultur og tradisjon. Det rammer den enkelte, og det hemmer samfunnsutviklingen. Norsk Folkehjelps programmer styrker kvinners deltakelse i organisasjoner og beslutningsprosesser, og deres mulighet til å forsvare sine interesser. Vi jobber mot kjønnsbasert vold, barneekteskap og flerkoneri, og for like rettigheter til arv og jord.

Slik skapes et mer likeverdig samfunn, hvor flere kan bidra til utvikling. Derfor vil gaven bare fortsette å være nyttig – for den enkelte kvinne, og for samfunnet.

Du vil få tilsendt gaven som e-postkort eller som et trykket kort i posten.

Hvordan hjelper en symbolsk gave?

Å gi bort den symbolske gaven Styrk kvinners innflytelse er en måte å vise støtten til Norsk Folkehjelp og den måten vi driver vårt arbeid på. Gaven er et viktig bidrag til langsiktig utvikling og et bedre liv for folk i over 30 land i verden. Norsk Folkehjelp forbeholder seg retten til å bruke støtten der behovet er størst.

Bla gjennom denne kategorien: Hjem