Gi minefri fotballbane!


Gi minefri fotballbane!

kr 200,00


Landminer ligger oftes skjult under bakken i årevis, og oppdages ikke før noen finner dem - eller tråkker på dem. På et åpent jorde med løpende barn kan leken bli fatal. Denne gaven bidrar til å rydde jorder fri for miner og klasebomber slik at barn igjen kan leke trygt.

Du vil få tilsendt gaven som e-postkort eller som et trykket kort i posten.

Hvordan hjelper din symbolske gave?

Norsk Folkehjelp er blant verdens ledende organisasjoner på rydding av miner og klasebomber. Vi arbeider for å trygge boligområder, jorder og skoleveier. Minerydding er en forutsetning for at et krigsherjet land kan bygges opp igjen og for langsiktig utvikling.

Å gi bort et stykke minefri fotballbane er en symbolsk gave - en måte å vise at du støtter Norsk Folkehjelp og den måten vi driver vårt arbeid på. Din gave er et viktig bidrag til langsiktig utvikling og et bedre liv for folk i over 30 land i verden. Norsk Folkehjelp forbeholder seg retten til å bruke støtten der behovet er størst.

Bla gjennom denne kategorien: Hjem