Tren en minehund!


Tren en minehund!

kr 150,00


Norsk Folkehjelp driver verdens største senter for avl og trening av minehunder i Sarajevo i Bosnia-Hercegovina. Senteret leverer årlig ca 75 ferdigtrente hunder som sendes til Norsk Folkehjelps mineprogrammer i atten land på tre kontinenter. Det har aldri skjedd en ulykke med minehundene i felt. .

Du vil få tilsendt gaven som e-postkort eller som et trykket kort i posten. 

Hvordan hjelper din symbolske gave?
Hver dag snuser Norsk Folkehjelps minehunder seg fram til miner i Europa, Asia og Afrika, blant annet i Kroatia, Kambodsja og Etiopia. Hundene forebygger ulykker og frigjør dyrkbar jord. Mineryddingen redder liv og legger grunnsteinen for langsiktig utvikling.

Å gi bort opplæring av en minehund er en symbolsk gave - en måte å vise at du støtter Norsk Folkehjelp og den måten vi driver vårt arbeid på. Din gave er et viktig bidrag til langsiktig utvikling og et bedre liv for folk i over 30 land i verden. Norsk Folkehjelp forbeholder seg retten til å bruke støtten der behovet er størst.

 

Bla gjennom denne kategorien: Hjem