Hva går pengene til?

Hva går pengene til?

 

Alle våre symbolske gaver er eksempler på hvordan Norsk Folkehjelp jobber. Norsk Folkehjelp jobber i over 30 land verden over. Når du kjøper en symbolsk gave, støtter du Norsk Folkehjelps arbeid for å sikre langsiktig utvikling i landene vi jobber. Din støtte vil bli brukt der hvor behovet til enhver tid er størst.

For oss i Norsk Folkehjelp er det viktig at pengene forvaltes trygt og sikkert og i tråd med det lovverk og regelsett som gjelder.

Hver 100-krone du gir forvalter vi på følgende måte:

  • 4 kroner til administrasjon, regnskap og revisjon
  • 3 kroner for å skape nye inntekter
  • 93 kroner til internasjonale og nasjonale prosjekter og kampanjer

 

Innsamlingskontrollen.jpg
Norsk Folkehjelp er medlem i Innsamlingskontrollen. Dette er en offentlig godkjent stiftelse som ivaretar din interesse som giver til Norsk Folkehjelp. Stiftelsen kontrollerer at utgiftene våre holdes på et forsvarlig nivå i forhold til inntektene, og at vi til enhver tid følger de regler som finnes for innsamling av midler. Les mer her www.innsamlingskontrollen.no