Retten til et hjem


Retten til et hjem

kr 250,00


Norsk Folkehjelp bekjemper uretten som begås mot de palestinske flyktningene. Vi jobber for at flyktningene skal få rett til å vende hjem – og at flere ikke blir tvangsflyttet.

Sammen med våre lokale partnere jobber vi for å sikre anstendige levekår og for å bedre helse- og skoletilbud. I lokale grupper og råd får ungdommene selv anledning til å påvirke sin fremtid. Drømmen om et eget hjem og en fremtid i frihet nås kun ved å engasjere seg.

Du vil få tilsendt gaven som e-postkort eller som et trykket kort i posten.

Hvordan hjelper din symbolske gave?

Norsk Folkehjelp har gjort en viktig innsats for de palestinske flyktningene siden 1982. Vi støtter lokale organisasjoner som tror på Gaza's ungdom og deres evne til å reise seg fra ruinene og bygge det palestinske samfunnet. Vi kjemper også for flyktningenes rett til å vende hjem – og at flere ikke blir tvangsflyttet.

Å gi bort retten til et hjem er en symbolsk gave – en måte å vise at du støtter Norsk Folkehjelp og den måten vi driver vårt arbeid på. Din gave er et viktig bidrag til langsiktig utvikling og et bedre liv for folk i over 30 land i verden. Norsk Folkehjelp forbeholder seg retten til å bruke støtten der behovet er størst.

Bla gjennom denne kategorien: Hjem