Gi en håndfull jord!


Gi en håndfull jord!

kr 300,00


Norsk Folkehjelp og våre samarbeidspartnere arbeider for å sikre folk retten til og kontroll over jord og andre livsviktige ressurser.

Du vil få tilsendt gaven som e-postkort eller som et trykket kort i posten.  

Hvordan hjelper din symbolske gave?
Rett til land = rett til liv. Så enkelt er det mulig å oppsummere problematikken rundt landrettigheter. Din gave støtter Norsk Folkehjelps og våre samarbeidspartneres innsats for å hindre at folk blir drevet fra gård og grunn og for å sikre svake og utsatte gruppers tilgang til land og naturressurser.

Å gi bort en håndfull jord er en symbolsk gave - en måte å vise at du støtter Norsk Folkehjelp og den måten vi driver vårt arbeid på. Din gave er et viktig bidrag til langsiktig utvikling og et bedre liv for folk i over 30 land i verden. Norsk Folkehjelp forbeholder seg retten til å bruke støtten der behovet er størst.

Bla gjennom denne kategorien: Hjem