Fjern en klasebombe!


Fjern en klasebombe!

kr 200,00


Klasebomber slippes fra fly og raketter, og spres over store områder. De faller ned på jorder, veier, trær og hustak.

Krigen i Sør-Libanon varte i 33 dager. Etter krigen lå det rundt 1 million klasebomber igjen og okkuperte store deler av dyrket mark. Å fjerne bombene er en forutsetning for at folk skal kunne dyrke jorda, hente vann og bygge opp landet sitt etter en krig.

Du vil få tilsendt gaven som e-postkort eller som et trykket kort i posten.

Hvordan hjelper din symbolske gave?
Norsk Folkehjelp er blant verdens ledende organisasjoner på rydding av miner og klasebomber. Vi jobber for å trygge jorder, boligområder og skoleveier. Gaven du har mottatt bidrar til å støtte Norsk Folkehjelps internasjonale arbeid verden over.

Å fjerne en klasebombe er en symbolsk gave - en måte å vise at du støtter Norsk Folkehjelp og den måten vi driver vårt arbeid på. Din gave er et viktig bidrag til langsiktig utvikling og et bedre liv for folk i over 30 land i verden. Norsk Folkehjelp forbeholder seg retten til å bruke støtten der behovet er størst.

 

Bla gjennom denne kategorien: Hjem