folkehjelpBanner2

Nødhjelpspakke (Korttype: Trykket kort)

Denne gaven er en nødhjelpspakke til en familie som sulter. Tørke, flom, avlinger som slår feil eller voldelige konflikter - det er mange grunner til at sultkatastrofer inntreffer. Uansett grunn er det alltid de minste som rammes aller hardest.

kr 300,00
Vis Vis

Tren en minehund! (Korttype: Trykket kort)

Minehundene gjør en livsviktig jobb i kampen for en minefri verden. En minehund finner i snitt minene 20 ganger raskere enn en minerydder klarer alene. Det tar ca 18 måneder med krevende lek og opplæring før hundene er ferdig skolert.

kr 150,00
Vis Vis

Gi minefri skolevei! (Antall meter: 10, Korttype: Trykket kort)

Tenk deg en skolevei med skjulte landminer. Hvis de ikke blir fjernet, ligger de der helt til noen tråkker på dem. Ulykken kan ramme når som helst.
kr 200,00
Vis Vis

Styrk kvinners innflytelse (Korttype: Trykket kort)

Denne gaven gir kvinner mer å si i lokalsamfunnet. Den gjør dem mer økonomisk uavhengige og mer politisk slagkraftige. Kvinners manglende rettigheter og innflytelse på eget liv er ofte rotfestet i kultur og tradisjon.

kr 200,00
Vis Vis

Et lite stykke trygghet (Korttype: Trykket kort)

Etter at et snøskred har gått, teller hvert eneste sekund. Derfor har Norsk Folkehjelp ca. 2500 operative mannskaper som står klare til å redde liv og begrense skade, den dagen du eller din familie trenger hjelp.
kr 200,00
Vis Vis

Nødhjelp til flyktninger (Korttype: Trykket kort)

Denne gaven gir måltider til medmennesker på flukt i Syria og i nærområdene. Krigen i Syria har drevet millioner av barn, kvinner og menn på flukt. De lider under forhold preget av stor utrygghet og mangel på mat, vann og helsetjenester.

kr 200,00
Vis Vis

Gi en stemme! (Korttype: Trykket kort)

I Norge er det en selvfølge for folk å bruke stemmen og si sin mening. En stemme kan være stemmeseddelen du bruker ved kommunevalget eller innlegget du holder for å bedre det lokale barnehagetilbudet.
kr 200,00
Vis Vis

Gi minefri fotballbane! (Korttype: Trykket kort)

Barns nysgjerrighet og leketrang er den samme uansett hvor i verden de bor. En fremmed gjenstand på bakken kan være en spennende leke eller en dødelig mine.
kr 200,00
Vis Vis

Retten til et hjem (Korttype: Trykket kort)

Tenk deg et liv uten et hjem. Uten trygg inntekt, rettigheter eller en fremtid for barna dine. Dette er virkeligheten for hundretusener palestinere etter at de i 1948 ble fordrevet fra sine hjem.
kr 250,00
Vis Vis

Gi en håndfull jord! (Korttype: Trykket kort)

Rett til land = rett til liv. Ingen kan skape seg et levebrød av en håndfull jord. Men for mange er tilgangen til et jordstykke deres eneste livsforsikring.
kr 300,00
Vis Vis

Fjern en klasebombe! (Korttype: Trykket kort)

3 – 2 – 1... Å slippe en bombe tar bare noen sekunder. Men klasebomber tar liv flere tiår etter at krigen er slutt.
kr 200,00
Vis Vis